CURBSIDE PICKUP
trong 3 bước đơn giản!
BƯỚC 1
BƯỚC 1
Quý vị đặt hàng online và sau khi hoàn tất thanh toán, chọn Curbside-pickup. Thông tin xác nhận sẽ được gửi qua phone hoặc email.
BƯỚC 2
BƯỚC 2
Khi lái xe tới nơi, quý vị vui lòng nhắn tin cho tiệm biết là đã tới nơi, ID đơn hàng và số Cổng đang đậu, rồi mở sẵn cốp xe sau.
BƯỚC 3
BƯỚC 3
Quý vị chỉ cần ngồi trong xe đợi, nhân viên nhà hàng sẽ mang hàng ra để vào cốp xe. Đảm bảo 100% không tiếp xúc.