QUẢN LÝ NỘI DUNG

1. Giao diện thân thiện: AZCPOS được thiết kế trực quan và dễ sử dụng ngay từ lần đầu tiên:
 • Hội nhập.
 • Bật và thoát khỏi chế độ toàn màn hình.
 • Chuyển đổi ngôn ngữ.
 • Đăng xuất.
1

2. Mã QR: Với QR Code, người dùng có thể dễ dàng quét và đặt hàng với các thiết bị thông minh. Còn quý vị sẽ có thể biết ai đã giới thiệu khách hàng mới trong Tab Mã Giới Thiệu:
 • Các tính năng tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa mã QR.
2

3. Mục Quản Lý Bàn: giúp quý vị thuận tiện quản lý các bàn trong nhà hàng với các tính năng:
 • Tạo mới, Cập nhật, Di chuyển, Xóa bàn
3

4. Phí Giao Hàng: quản lý các cách tính phí giao hàng thật dễ dàng với các tính năng:
 • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa cách tính phí giao hàng
4

5. Thực Đơn: Giao diện thực đơn giúp quý vị quản lý Danh Mục Thực Đơn và Các Món Ăn với nhiều ngôn ngữ cùng lúc.
 • Danh Mục Thực Đơn: có thể phân biệt các danh mục khác nhau bằng màu sắc, mô tả, hoặc trạng thái (Hiện, Ẩn, và Nội Bộ)
5

 • Thực Đơn: Quý vị có thể tạo thực đơn linh hoạt với các trạng thái Hiện, Ẩn và Nội Bộ. Có thể chỉ định cho bộ phận nào sẽ đảm nhận phục vụ những món nào. Có thể tạo thêm các Danh Mục Tùy Chọn cho từng món để đáp ứng nhu cầu riêng của khách hàng.
6 

6. Mục Đơn Hàng: giao diện thân thiện và dễ sử dụng với các chức năng:
 • Tìm kiếm đơn hàng nhanh chóng với tên, số điện thoại của khách hàng HOẶC mã, trạng thái đơn hàng:
7

7. Mục Các Bộ Phận/ Trạm: Quản lý tất cả các bộ phận/trạm với các chức năng:
 • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa bộ phận/trạm trong các khu vực trước nhà hàng (phục vụ, thu ngân) hay nhà bếp.
8
8. Mục Nhân Viên: dễ dàng quản lý nhân viên với các chức năng tạo mới, chỉnh sửa và xóa theo từng nhân viên riêng lẻ:
9
 • Hay theo Nhóm Nhân Viên:
10
10. Mục Khách Hàng: các tính năng tạo mới, chỉnh sửa hay xóa thông tin khách hàng giúp quý vị dễ dàng quản lý theo từng khách hàng riêng lẻ:
11
 • Hay theo nhóm khách hàng:
12
Thông báo khóa hướng dẫ quản trị website của VNVN
AZiPOS là giải pháp tối ưu nhất cho việc quản lý cũng như vận hành Nhà hàng - quán ăn - tiệm nước của quý vị. Đừng ngần ngại gọi ngay đến hotline của AZiPOS để được tư vấn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị.